Jeśli trzymasz w ręku Personę? Każdy problem wydaje się….

Obraz zawiera zdjęcie młotków

Narzędzia projektowe/badawcze mają nam pomóc stworzyć wartościowe rozwiązanie, nie mają być wykorzystywane “bo zawsze z nich korzystamy”. Dlatego ten wpis będzie jednym z pierwszych wpisów zajmujących przedstawieniem do czego warto wykorzystywać dane narzędzie oraz jakie zagrożenia pojawiają się wraz z jego użyciem.

Persony służą do:

Zbudowania mostu komunikacyjnego w zespole – dzięki personom każdy w zespole może poznać dla kogo tworzymy produkt, jakie są najważniejsze cele klientów i ich problemy, pozwalają na weryfikacje przez każdego w zespole czy tworzone rozwiązanie odpowiada założonym celom.

Uwydatnienia braku wiedzy o kliencie – stworzenie person sprawia, że członkowie zespołu uświadamiają sobie o braku ważnych informacji o ich potencjalnych klientach.

Priorytetyzacji zadań – posegmentowanie swojego rynku i stworzenie na tej podstawie person pozwala na ograniczenie zakresu projektu tylko do najważniejszych klientów i funkcjonalności.

Zwiększenie empatii do klientów – gdy projektujemy dla enigmatycznych “użytkowników” łatwiej przeoczyć rozwiązania, które nie chcielibyśmy, żeby nasza koleżanka Asia użyła. Persony bardziej uwypuklają, że odbiorcą jest drugi człowiek, który realizuje konkretny cel w określonym kontekście i stanie emocjonalnym.

Poprawienie zrozumienia kontekstu użycia -poznając osobę (Personę) poznajemy nie tylko jej cele i problemy ale też informacje w jakim otoczeniu będzie wykorzystywała przygotowywane rozwiązanie

Ograniczenie wpływu własnych preferencji – tworząc persony dajemy sobie możliwość odróżnienia tego co dla nas wydaje się użyteczne od tego co klient myśli.

Spisaniu założeń projektowych – przy dużym tempie pracy wcześniej ustalone założenia mogą szybko wylecieć z głowy, persony pozwalają na ciągłe przypominanie sobie o tym kto jest końcowym odbiorcą.

Zagrożenia:

Stworzona Persona nie odzwierciedla prawdziwych klientów – Persony nie zawsze muszą powstać na podstawie badań. Jeszcze przed badaniami możemy określić sobie kto jest naszym potencjalnym odbiorcą (żeby uspójnić wizję) i dopiero później, podczas badań zweryfikować naszą wiedzę. Ryzykiem większym od projektowania dla złego segmentu użytkowników jest projektowanie dla nieokreślonego użytkownika, bo co nieokreślone jest też nieweryfikowalne.

Zbyt ogólny i rozległy opis – Persony powinny zawierać kluczowe informacje wartościowe dla projektu i ułatwiające zbudowanie empatii do danej osoby, zbyt obszerny i nie jasny opis sprawi, że Persona trafi do szuflady.

Nie dostosowanie szablonu Persony do projektu – Szablon person jest tylko przepisem na ciasto. Dlatego warto spojrzeć na niego z perspektywy problemu i branży do której chcesz go wykorzystać i dostosować jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Używanie Person na siłę – narzędzie ma nam pomóc dostarczyć wartościowy produkt. Kiedy czasu jest mało lub projekt jest mały nie zawsze przygotowanie Person ma wartość. Jednak decyzję o nieużyciu Persony należy podjąć świadomie z uwzględnieniem ryzyka z tym związanego.

Nie dostosowanie języka do odbiorcy – Najważniejszą wartością Person jest ich wsparcie przy komunikacji. Używanie zbyt skomplikowanego i specyficznego języka, którego nikt w zespole nie rozumie może nie być dobrym pomysłem.

Link do obrazka: https://flic.kr/p/cDp7i9