Dlaczego ktoś miałby korzystać z Twoich produktów?

Zawsze przed zaprojektowaniem jakiegoś nowego serwisu zadaję osobie odpowiedzialnej za produkt pytanie „Gdybyśmy za rok zapytali się użytkownika właśnie tworzonego serwisu, dlaczego z niego korzysta? To co by odpowiedział?” Jeśli osoba odpowiedzialna za wizję projektu nie potrafi odpowiedzieć sobie na to pytanie, to tym bardziej potencjalny klient nie będzie miał ochoty na nie odpowiedzieć.

To pytanie przypomniało mi się podczas przesłuchiwania prezentacji „The Designful Company” Marty Neumeier, w której przedstawił cechy jakimi musi się charakteryzować produkt, żeby odniósł sukces. Produkt według niego musi być dobry i innowacyjny. Przekrojowo przedstawił na jakich polach konkurowały firmy kiedyś, a na jakich muszą konkurować teraz, żeby odnieść sukces.